คำชี้แนะเพื่อความสะดวกในการใช้แอร์ชลบุรี

 

1. อย่ากระชากปลั๊กไฟ ควรจะติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าหรือว่าเบรกเกอร์พาวเวอร์ซัพพลายของแอร์ชลบุรีให้ไกลออกจากมือเด็ก

2. อย่าพ่วงสายพาวเวอร์ซัพพลายของแอร์ชลบุรีกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น

3. ถอดปลั๊กหรือว่าปิดเบรกเกอร์พาวเวอร์ซัพพลายของแอร์ชลบุรีทุกทีถ้าไม่เปิดใช้เป็นระยะเวลานาน ๆ

4. หยุดตัดต่อสายไฟพาวเวอร์ซัพพลาย เหตุเพราะจะทำให้เคเบิลเกิดความร้อนสูงจนเกิดเพลิงไหม้ได้

5. หยุดใช้สเปรส์หรือน้ำยาเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงล้างทำความสะอาด ควรใช้น้ำสบู่อ่อนๆ ผสมผสานล้างทำความสะอาดแอร์ชลบุรีแทน

6. อย่าพ่นลมเย็นใกล้ผู้เยาว์เป็นเวลายาวนานๆ เพราะว่าจะทำให้เป็นไข้

7. ไม่ควรจะเก็บเครื่องมือใกล้ความร้อนหรือวางตู้เย็น , เครื่องต้มน้ำร้อน เครื่องอบไอน้ำใกล้กับแอร์ชลบุรี ซึ่งจะทำให้ระบบปรับอากาศมีปัญหา ตัวอย่างเช่น มีหยดน้ำที่เกิดจากความร้อน หมอกควัน เปลืองไฟ

8. อย่าติดตั้งแอร์ชลบุรีติดกับที่มีการรั่วไหลของวัตถุไวไฟ เช่น แก๊สทำครัว , น้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากจะทำให้เกิดความร้อนไปปะทะเกิดการลุกไหม้ของเปลวไฟได้ อันตรายมาก

9. ห้ามใช้แอร์ชลบุรีเพราะวัตถุประสงค์อื่น ที่ต้องการความแม่นยำของอุณหภูมิ ตัวอย่างเช่น ห้องเก็บอาหาร เก็บยา หรืออื่นๆ เพราะงานประเภทนี้ต้องการควบคุมความชื้น

10. หยุดเปิดใช้งานระบบ cool/dry เป็นช่วงเวลานาน ๆ ในขณะที่ห้องมีความชุ่มชื้นสูง (เกิน 80% RH) หรือไม่ก็มีการเปิดทางเข้าออกพร้อมด้วยหน้าต่างทิ้งไว้เนื่องจากจะทำเอาก่อเกิดหยาดน้ำกุมตัวที่ตัวเครื่องหรืออาณาเขตใกล้เคียงขึ้นได้

 

ข้อควรระวัง

1. ระบบกระแสไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลายจะจำเป็นจะต้องติดตั้งฟิวส์ เพื่อที่จะตัดต่อระบบกระแสไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติขณะเกิดปัญหาไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย

2. วัสดุร่วมที่จะติดตั้งกับแอร์ชลบุรีทั้งสิ้นจำเป็นจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สากลตกลงและพื้นที่ติดตั้งจะต้องเป็นไปดังนี้

– ห้ามติดตั้งแอร์ชลบุรีในห้องซักรีดหรือห้องทำให้ถือกำเนิดความร้อนสูง

– จะจำเป็นต้องติดตั้งชุดแฟนคอยล์ยูนิตของแอร์ชลบุรีให้สูงออกจากพื้น 2-3 เมตรโดยประมาณ

– จะจำเป็นต้องติดตั้งปลั๊กไฟหรือเบรกเกอร์ชุดพาวเวอร์ซัพพลายให้สามารถเข้าถึงได้สบาย

4. ควรจะปิดประตูหน้าต่างให้สนิทขณะเปิดใช้แอร์ชลบุรีและถ้าหากห้องของคุณไม่มีพัดลมถ่ายเทอากาศก็ควรจะจะเปิดทางเข้าออกหรือว่าหน้าต่างบ้าง เพื่อเป็นการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้ามาภายในห้อง

5. ห้ามทำการเคลื่อนย้ายหรือแก้ไขแอร์ชลบุรีด้วยตนเอง เนื่องจากจะทำให้ได้รับผลร้ายหรือว่าบาดเจ็บควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติเท่านั้น